Let your garments do the talking Let your garments do the talking Bizar-Bazar: ook een open monument Bizar-Bazar: ook een open monument What's new

Bij Bizar-Bazar is iedereen welkom. Zowel voor als achter de schermen. We dragen maar wat graag bij aan de inclusieve samenleving. We vinden het namelijk belangrijk dat ook kwetsbare groepen de kans krijgen op een baan. Ook zij verdienen het immers om onderdeel uit te maken van alle facetten van de maatschappij.

 

Bizar-Bazar als inclusieve werkgever

Om klantmanagers van Gemeente Arnhem en omliggende gemeenten alvast een blik in de nabije toekomst te gunnen, hebben we ze ons project van binnen en buiten laten zien. Dat deden we in samenwerking met Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland. We vinden het belangrijk om van meet af aan contacten te leggen met iedereen die het beste voor heeft met kwetsbare groepen. Samen bereik je immers meer dan in je eentje.

 

Grenzen vervagen

Als je het ons vraagt, is er eigenlijk helemaal geen ruimte voor iets anders dan de inclusieve samenleving. Eén van onze belangrijkste uitgangspunten is het bij elkaar brengen van mensen van elke overtuiging en ieder pluimage. Daarom staat onze deur ook voor iedereen open. Ten eerste omdat we dat vinden horen bij betrokken burgerschap en de algemeen geldende fatsoensnorm, en ten tweede omdat we de oorspronkelijke functie van ons gebouw eer aan willen doen.